Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

elinela
21:23
elinela
21:22
7888 86c8 390
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viapikkumyy pikkumyy
21:16
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
elinela
21:15
Dobry pocałunek czujesz między udami.
Reposted fromlluca lluca viaclerii clerii
elinela
20:56
Znajdź kogoś, z kim będziesz mógł śmiać się ze wszystkiego, a reszta jakoś się ułoży
— nie wiem kto to, ale slowa madre
Reposted fromteatrlalek teatrlalek viaTyMiJestes TyMiJestes
elinela
20:56
“ Uwielbiam budzić się przygnieciona Twoim ciałem i objęta silnymi ramionami, tak jakbym była najcenniejszą rzeczą jaką kiedykolwiek trzymałeś. ”
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaTyMiJestes TyMiJestes
20:55
elinela
20:55
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viaasylopath asylopath
elinela
20:55
1670 7d76 390
Reposted fromrichardth richardth viaasylopath asylopath
elinela
20:54
0464 8639 390
Reposted fromtfu tfu viaasylopath asylopath
elinela
20:54
Kłopoty są jak serwetki- ciągniesz jedną, wychodzi 20 .
Reposted fromthesmajl thesmajl viaasylopath asylopath
elinela
20:53
8699 50d6 390
Reposted fromteijakool teijakool viaclerii clerii
elinela
20:46
KOBIETY NAJBARDZIEJ PRZYWIĄZUJĄ SIĘ DO MĘŻCZYZN, KTÓRZY POTRAFIĄ ICH SŁUCHAĆ, OKAZYWAĆ IM CZUŁOŚĆ I DOPROWADZAĆ JE DO ŚMIECHU.
Reposted fromwhateveer whateveer viaTyMiJestes TyMiJestes
elinela
20:46
Zaw­sze rzu­caj się na głęboką wodę, tam
da­lej jest do dna. 
Reposted fromviciousvenus viciousvenus viapikkumyy pikkumyy
elinela
20:45
1896 6163
Reposted fromnieEstetyczna nieEstetyczna viapikkumyy pikkumyy
elinela
20:45
Taką wodą być, co otuli Ciebie całą... Uwolni ciało, zmyje resztki parszywego dnia...
— Happysad
Reposted frommalazpala malazpala viagdziejestola gdziejestola
elinela
20:44
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viagdziejestola gdziejestola
elinela
20:44
Przyjaźń - według mojej definicji - zasadza się na dwóch rzeczach. (...) Szacunku i zaufaniu. Oba czynniki są niezbędne. I muszą działać w obie strony. Można do kogoś żywić głęboki szacunek, ale bez zaufania przyjaźń się rozpada.
— "Mężczyźni którzy nienawidzą kobiet"
Reposted fromKazeKashi KazeKashi viagdziejestola gdziejestola
elinela
20:44
Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.
— Jeanette Winterson "Płeć wiśni"
Reposted fromyourtitle yourtitle viagdziejestola gdziejestola
elinela
20:44
3118 b70e 390

adults gonna adult
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viagameofthrones gameofthrones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl