Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

14:06
6606 a401 390
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
elinela
14:04
Jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
14:03
3375 e256 390
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viairmelin irmelin
elinela
14:03
1780 b206 390
Reposted fromKarlsquell1337 Karlsquell1337 viairmelin irmelin
14:03
2507 53b2 390
Reposted fromsunlight sunlight viablackheartgirl blackheartgirl
elinela
14:03
elinela
14:02
3277 531a 390
elinela
14:02

Ciszej,
coraz cichsze są 
nasze
rozmowy

od lat zimna wojna
ja - ty 

niebo w kolorze szarości


— helven
Reposted fromhelven helven viablackheartgirl blackheartgirl
elinela
14:02
7956 e218 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
elinela
14:01

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafrytkatosia frytkatosia
14:01

societyfucksusup:

I just want to crawl in bed with someone I care about and have my heart feel at home again and watch movies and talk about random stuff for hours

elinela
14:00
1394 5c21 390
Reposted fromdusielecc dusielecc vianaturalginger naturalginger
elinela
14:00
elinela
14:00
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viafrytkatosia frytkatosia
elinela
14:00
4587 27fa 390
Reposted frompiehus piehus viaangellalyzga angellalyzga
elinela
13:59
Najlepszym testem człowieka jest to, czy umie się rozstawać i jak traktuje ludzi, których już nie potrzebuje.
— znalezione.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
elinela
13:58
0489 f2ae 390
Reposted fromverronique verronique viaphilomath philomath
elinela
13:58
4175 d7fc 390
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viablackheartgirl blackheartgirl
elinela
13:58
6374 aa85 390
hello my Dear ♥
13:58
8420 e9cf 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl