Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

elinela
21:09
Reposted fromsowaaa sowaaa viairmelin irmelin
elinela
21:02
elinela
21:01
9173 9880 390
Reposted fromantichris antichris viairmelin irmelin
21:00
elinela
20:59
9057 88ed 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
elinela
20:58
umarliśmy już tyle razy że teraz możemy tylko dumać czemu wciąż nam zależy.
— Charles Bukowski, stopy w ogień
elinela
20:58
9455 2ae4 390
Reposted fromdaten daten viairmelin irmelin
elinela
20:58
6504 a046 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viaasylopath asylopath
elinela
20:57
Nie wiem gdzie te wszystkie uczucia do Ciebie mnie doprowadzą. Mam tylko nadzieję, że do czegość nietuzinkowego
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaasylopath asylopath
elinela
20:57
9248 31b8 390
Reposted frompiehus piehus viaasylopath asylopath
20:56

mjalti:

me thinking about my hypothetical reactions to situations that don’t exist:

Reposted fromGhostraita Ghostraita viaAnnju Annju
elinela
20:56

dreamgrl1998:

my common sense watching my idiot brain overthink everything

image
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaAnnju Annju
elinela
20:56
4653 e3fe 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAnnju Annju
elinela
20:56
Samemu idzie się szybciej, ale we dwoje dociera się dalej.
— [ przysł. afrykańskie ]
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viapodprzykrywka podprzykrywka
elinela
20:55
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
elinela
20:55
elinela
20:55
The perfect Valentine’s Day.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
elinela
20:55
7702 a5f7 390
Reposted fromthetemple thetemple viairmelin irmelin
elinela
20:55
6222 f78d 390
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
elinela
20:54
Męska duma i kobiecy foch - najczęstsze sposoby komplikowania najprostszych wspólnych problemów.
Reposted fromhasandra hasandra viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl