Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

elinela
17:49
Mężczyźni nie rozumieją, że kobieta, jeśli chodzi o uczucia, nigdy nie robi niczego na niby. Jak kocha, to kocha na sto procent. Jak nienawidzi, to, stary, spierdalaj, jak tylko daleko możesz.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viapodprzykrywka podprzykrywka
elinela
17:49
3314 629f 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
elinela
17:48
8490 4825 390
Reposted fromoll oll viabluejane bluejane
elinela
17:48
3663 e040 390
elinela
17:48
9209 7463 390
elinela
17:47
Spotkajmy się kiedyś. Porozmawiamy o tym, co czułam, gdy byłeś najważniejszym człowiekiem w moim życiu. Opowiem Ci o tęsknocie, której nie znasz. Dowiesz się czym była pustka - dziura w organizmie w kształcie Twojej duszy, niepozwalająca oddychać i zasypiać nocą. Zapewne nigdy nie wiedziałeś o istnieniu moich uczuć. Przyjdź, powspominamy stare dobre czasy, gdy jeszcze Ciebie kochałam.
— Alicja Kostrzak
Reposted fromtomowa tomowa vialaparisienne laparisienne
elinela
17:46
Mimo to zawsze, zawsze będę cię kochał
Chociaż ranisz, zabijasz słowami
I pewnie nigdy nie będzie tak samo
To nie chcę cię stracić
— Ralph Kamiński
Reposted fromwhatashame whatashame vialaparisienne laparisienne
elinela
17:46
    Często ludzie wybaczają innym, tylko po to aby tamci wciąż byli cząstką ich świata.
     
— julkiii.photoblog.pl
Reposted fromwelovekate welovekate vialaparisienne laparisienne
elinela
17:43
4038 d36e 390
21:55
Reposted fromEmisja Emisja viafilmowy filmowy
elinela
17:43
1909 0a55 390
Reposted frompampunio pampunio viablackheartgirl blackheartgirl
elinela
17:43
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
Reposted frommadsounds madsounds viablackheartgirl blackheartgirl
elinela
17:43
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
elinela
17:42
elinela
17:40
1600 2d17
Reposted fromrubinek rubinek viablackheartgirl blackheartgirl
elinela
17:40
1613 d6be 390
Reposted fromseaweed seaweed viablackheartgirl blackheartgirl
elinela
17:40
4174 b63d 390
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viafriends friends
elinela
17:39
znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to wtedy, w blasku tego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu?
— Vladimir Nabokow
Reposted fromthejelly thejelly vialaparisienne laparisienne
elinela
17:39
4138 a47d 390
Reposted fromwyczes wyczes vialaparisienne laparisienne
elinela
17:36
elinela
17:36
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl